ترکیبات مواد غذایی

BZتغذیه و رژیم درمانی

فیبر خوراکی

مقادیر فوق مربوط موادموجود در 100 گرم از فیبر خوراکی است. 
 
انرژی 0 کیلوکالری
آب 0 گرم
کربوهیدرات 0 گرم
پروتئین 0 گرم
چربی 0 گرم
خاکستر 0 گرم
فیبرخام 0 گرم
فیبر خوراکی 100 گرم
فیبر محلول 0 گرم
فیبر نامحلول 0 گرم
کلسیم 0 میلی گرم
فسفر 0 میلی گرم
آهن 0 میلی گرم
روی 0 میلی گرم
مس 0 میلی گرم
پتاسیم 0 میلی گرم
سدیم 0 میلی گرم
تیروزین - میلی گرم
فلوئور 0 میلی گرم
منیزیوم 0 میلی گرم
سلنیوم 0 میلی گرم
منگنز 0 میلی گرم
مولیبدن 0 میکرو گرم
کروم 0 میلی گرم
ویتامین آ ( رتینول) 0 واحد
بتاکاروتن 0 میکرو گرم
آ.توکوفرول 0 میلی گرم
ویتامین ای 0 میلی گرم
ویتامین د 0 میکرو گرم
ویتامین ک 0 میکرو گرم
ویتامین ث 0 میلی گرم
ویتامین ب1 0 میلی گرم
ویتامین ب2 0 میلی گرم
ویتامین ب5 0 میلی گرم
ویتامین ب6 0 میلی گرم
ویتامین ب12 0 میکرو گرم
نیاسین 0 میلی گرم
ویتامین ب5 0 میکرو گرم
فولات 0 میکرو گرم
اسید چرب اشباع 0 گرم
اسید چرب با چند پیوند غیر اشباع 0 گرم
اسید چرب با یک پیوند غیر اشباع 0 گرم
کلسترول 0 میلی گرم
LNFA 0 گرم
OLFA 0 گرم
LIFA 0 گرم
EPA 0 گرم
DHA 0 گرم
والین 0 میلی گرم
لیسین 0 میلی گرم
leu 0 میلی گرم
ILE 0 میلی گرم
تریپتوفان 0 میلی گرم
هیستیدین 0 میلی گرم
سیستئین 0 میلی گرم
متیونین 0 میلی گرم
THR 0 میلی گرم
تیروزین 0 میلی گرم
فنیل آلانین 0 میلی گرم
سرین - میلی گرم
آرژنین 0 میلی گرم
PRO 0 میلی گرم
قند 0 گرم
گلوکز 0 گرم
مالتوز 0 گرم
لاکتوز 0 گرم
ساکاروز 0 گرم
فروکتوز 0 گرم
گالاکتوز 0 گرم
کافئین 0 میلی گرم
منبع Manufacturer